مرور برچسب

محمد حسینی

دستگیری محمد حسینی لیدر گروه ضد انقلاب ری استارت

لیدر گروه ضدانقلاب ری استارت در فرودگاه در حال فرار دستگیر شد  دستگیری محمد حسینی لیدر گروه ضد انقلاب ری استارت سید محمد حسینی، لیدر گروه ضد انقلاب ری استارت توسط پلیس اف بی آی در ایالات متحده به اتهام ترور شیمیایی منصور اسانلو، یکی از…