مرور برچسب

علم الهدی

انتقاد علم الهدی از دولت و مجلس

انتقاد علم الهدی از دولت و مجلس «ما حرکت انقلابی از مجلس و دولت می‌خواهیم... وقتی این‌ها تماشاچی شدند، شما مردم باید به صحنه بیائید؛ نه آنجور که جاسوس‌های امریکایی با فراخوان می‌خواهند تا از این فرصت استفاده کرده و شما را در برابر نظام…