مرور برچسب

سلفی

ثبت رکورد اولین سلفی در فضا توسط فضانورد آمریکایی ناسا

پیش از اینکه گرفتن عکس "سلفی" در دنیای مدرن متدوال شود، یکی از فضانوردان ناسا اولین سلفی جهان را در فضا به ثبت رسانده است. ثبت اولین سلفی در فضا توسط فضانورد آمریکایی ناسا پیش از اینکه گرفتن عکس "سلفی" در جهان مد شود، " باز آلدرین"( Buzz…