مرور برچسب

راز موفقیت در کنکور

بخند و بگو قبول نشدم

قبول شدی؟»، «چی قبول شدی؟»، «آزاد با سراسری؟ این روزها سوالاتی از این دست، نقل محفل خانواده هایی است که در کنکور، داوطلبی داشته اند.