مرور برچسب

دلار

کاهش نرخ دلار در بازار ثانویه

از ابتدای راه‌اندازی بازار ثانویه ۶۸۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در این بازار فروخته شده و امروز هم نرخ یورو 8750 تومان و دلار 7530 تومان بود کاهش نرخ دلار در بازار ثانویه از ابتدای اجرای بسته جدید ارزی در تاریخ ۱۶ مردادماه تا کنون…