مرور برچسب

ترفندهای موبایل

ترفندهایی برای جلوگیری از هک شدن تلفن همراه

استفاده نادرست از تلفن همراه های هوشمند ممکن است به سرویس های جاسوسی و امنیتی کمک فراوانی برای رسیدن به اهدافشان داشته باشد.  جلوگیری از هک شدن تلفن همراه شبکه های مجازی دنیایی از فرصت و تهدید را در کنار خود تولید کرده اند، اما استفاده…