مرور برچسب

اخبار سربازی

افزایش سن سربازی به ۲۰ سال صحت دارد؟

افزایش سن سربازی ایسنا:سردار موسی کمالی رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت:هیچ طرحی ازطرف شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش سن سربازی به ستادکل نیروهای مسلح داده نشده است. سردار موسی کمالی درباره درخواست مطرح…