چرا اخبار دروغ را به راحتی باور می کنیم ؟

0

فرایند تفکرو سیستم اعتقادی افراد خیلی زود رشد می کند تا از آن ها در برابر اضطراب و استرس ناشی از عدم قطعیت جهان محافظت کرده و کمک کند بدانیم چرا بعضی افراد در برابر اخبار دروغین آن قدر آسیب پذیر هستند.

چرا اخبار دروغ را به راحتی باور می کنیم ؟

به گفته محققان آمریکایی لازم است مغزاطلاعات تاییدکننده ای را دریافت کند تا نگرش فعلی فرد را به هماهنگی برساند، در واقع مغز بر اساس قابل قبول یا مخاطره آمیز بودن یک خبر، در مورد پذیرفتن، ردکردن یا به فراموشی سپردن آن تصمیم می گیرد، سرنخ پذیرفتن اخبار دروغ توسط مردم مربوط به پدیده ای است که به آن تایید متعصبانه می گویند و تمایل افراد به جست وجو و پذیرش اطلاعاتی است که باورهای فعلی آنها را تایید کرده و باورهای مخالف را انکار کرده یا پس بزند، بسیاری از این باورها و تعصبات در همان سال های اولیه زندگی که فرد تخیل را از واقعیت تمیز می دهد ،شکل می گیرند.

پدر و مادر از همان ابتدا مهارت تظاهرکردن را به فرزندان خود می آموزند تا بتوانند با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی کنار بیایند، همین آموزش باورکردن به کودکان تبدیل به اساس و پایه خود فریبی و توهم آنها در دوران بزرگسالی می شود، افراد در دوران بزرگسالی، مهارت فکر کردن را در خود گسترش می دهند و کم کم درباره آنچه در دوران کودکی آموخته اند، دچار تردید می شوند؛ اما مخالفت با باورهای پدر و مادر می تواند در خانواده تنش ایجاد کند.

به این ترتیب باورهای دوران کودکی در سرتاسر زندگی فرد باقی می مانند و به عنوان قابی برای پردازش اطلاعات در دوران بزرگسالی عمل می کنند، ظهور اینترنت و فضای مجازی، مشکل خبرهای دروغ را بیشتر کرده و افراد از خروجی های کوچک و گوناگون اطلاعات دریافت می کنند، قطعا باورکردن یک خبرتوهمی ساده آسان تر از یک خبر واقعی پیچیده است. روان شناسان می گویند یکی از استراتژی های مثبت دفاعی، شوخ طبعی است.

تماشای برنامه طنز آخرشب یا کمدی های سیاسی، اگرچه منبع استرس را تغییر نمی دهند، می توانند به کاهش استرس و اضطرابی که با اخبار همراه است، کمک کنند. تفکر انتقادی نیز ضروری است و افراد باید یاد بگیرند درباره آنچه به آنها گفته می شود سوال کنند و این کار باید از همان دوران کودکی آغاز شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 5 =