لادن صحرایی هنرمند ناشنوا در کانادا افتخارآفرید

0

لادن صحرایی هنرمند ناشنوا

لادن صحرایی از دومین دوره جوایز «وردپریمیر» کانادا جایزه گرفت.

مستند پسر ناشنوای دانهام برنده جایزه بهترین مستند جشنواره وردپریمیر کانادا شد
مستند بلند پسر ناشنوای دانهام ساخته لادن صحرایی اولین فیلمساز ناشنوای ایران جایزه بهترین مستند بلند جشنواره و بهترین نمایش در جشنواره را دریافت کرد.

خلاصه داستان فیلم مستند پسر ناشنوای دانهام ساخته لادن صحرایی:
ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ و ﻣﺎرﮔﺮت ﻓﯽ در ﺳﺎل ۱۹۲۵ از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺮز آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ۲۰ ﻣﺎﯾﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻤﺸﺎن از اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 6 =