هنر نه گفتن را بیاموزیم…!!

0

زمانی نه چندان دور باور عمومی براین بود که به طورکلی اطلاع رسانی درخصوص رفتارهای نامطلوب کاری است اشتباه که منجربه افزایش اشتیاق یا حساس شدن افراد ناآگاه میشود.

هنر نه گفتن را بیاموزیم

برهمین اساس هم سعی می شد با مسکوت نگه داشتن موضوعات از روی ترس، به نوعی پیشگیری صورت گیرد. پس از آنکه به دلایل مختلف از جمله شیوع بسیاری از بدرفتاری ها کنترل از طریق شیوه فوق، مکفی نبود، بخش نصیحت گر جامعه نسبت به اطلاع رسانی در خصوص مضرات رفتارها و عادت های غلط وارد عرصه پیشگیری شد؛ اما متاسفانه از آنجایی که در این مدل اطلاع رسانی جنبه سرزنشگری جامعه بیشتر از وجه حمایتی آن به چشم می آمد، نتیجه مطلوبی حاصل نشد.

هنر نه گفتن را بیاموزیم...!!

امروزه دانشمندان روان شناسی و جامعه شناسی توصیه میکنند اطلاع رسانی در خصوص یک رفتار می بایست به صورت واقعی، کامل و به دور از سوگیری و با توجه به هر دو جنبه سود و زیان آن رفتار صورت گیرد؛ به این معنی که اگر به عنوان مثال در پی آگاهی دادن نسبت به شیوع مواد مخدر هستیم، می بایست علیرغم میلمان، به فردی که می خواهیم او را راهنمایی کنیم ، هم زمان درخصوص سود کم ناشی از مصرف مواد مخدر (آرامش کوتاه مدت کمک به فراموش کردن مشکلات و …) هم در کنار مضرات آن اطلاع رسانی کنیم. در این حالت مخاطب را در موقعیت آگاهی کامل و در شرایط مناسب و واقعی انتخاب قرار داده ایم.

همچنین بخوانید :چه کسی موفقیت مرا دزدید؟

اینجاست که با تقویت میل به انتخاب برتر و اینکه فایده ای درازمدت تر در پی داشته باشد، می توانیم فرد را به سمت رفتار صحیح هدایت کنیم. یکی از دلایل انتخاب اشتباه این است که جامعه فقط نسبت به زبان های واضح و آشکار هشدار می دهد. در چنین شرایطی، وقتی فرد موفق به کشف فایده های هر چند اندک و موقتی رفتار اشتباه شود، متاسفانه به سرعت در پی تجربه آن می رود؛ در حالی که اگر این آگاهی از پیش به او داده شود، تمایل به این تجربه کاهش می یابد.

متاسفانه بزرگترین خطر وابستگی که جامعه را تهدید می کند تبلیغ این پیام کاذب است که می توان در مدت کوتاهی ابتلا به عادات غلط را از بین برد(مثل تبلیغ ترک اعتیاد در یک هفته!)؛ بنابراین حواسمان باشد که هر کسی از امروز به شما حتی سیگاری تعارف کرد، بدون تردید در گروه دشمنان شما قرار دارد.

بزرگترین کمکی که والدین میتوانند در این زمینه به فرزندان خود بکنند، در کنار اطلاع رسانی به شیوه صحیح و کامل، آموزش مهارت قاطعیت و هنر «نه» گفتن است؛ پس تمرین کنیم که به راحتی «نه» بگوییم.

هنر نه گفتن را بیاموزیم…!!
۳ (۶۰%) ۱ vote

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =