مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین برکنار شد

0

مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین برکنار شد

تعیین مدیرعامل جدید منوط به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برکناری مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین توسط اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در جلسه ۱۹۶ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ آقای علی نعیمی مدیرعامل موسسه را برکنار نمود.

تعیین مدیرعامل جدید منوط به نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

منبع : سیمرغ 

Rate this post

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 11 =